logo

Beleid

Kunnen we je helpen?

Heb je een sportgerelateerde vraag en denk je dat wij misschien kunnen helpen? Neem contact op via info@sportforum-ede.nl

Beleid

Beleid

De gemeente Ede besteedt jaarlijks ongeveer € 65 per inwoner aan sport.
Dat doet ze omdat sport, met inzet van vele vrijwilligers, een enorme bijdrage levert aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.

In deze sportvisie zetten we de lijnen uit voor de komende jaren. Onze visie is niet gelieerd aan een bestuursperiode, maar kent een open eind. De lijnen uitzetten doen we in nauwe samenwerking met de sportverenigingen, Sportservice Ede en de gemeente Ede. De samenwerking met het onderwijs, welzijns- en zorginstellingen gaan we de komende jaren op dit punt verder uitbouwen.

We ondersteunen maatschappelijk betrokken verenigingen die samen met hun vrijwilligers het beleidsmatige verschil willen maken. Ede groeit de komende jaren naar 140.000 inwoners. Al deze nieuwe inwoners willen we de mogelijkheden bieden om te gaan sporten en gebruik te maken van de openbare ruimte om te fietsen, hardlopen of te wandelen.
We steunen initiatieven voor top- en breedtesportevenementen en hebben een brede aandacht voor talentontwikkeling. We zijn ook trots op de prestatie van onze topsporters en stimuleren verenigingen om op een zo hoog mogelijk niveau hun sport te bedrijven.
Het totale pakket aan sportstimulering moet nog meer mensen inspireren om te gaan sporten.

Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het samenstellen van onze sportvisie.
We volgen met belangstelling de ontwikkelingen en willen graag met eenieder onze ambities de komende jaren waar maken.

Het bestuur Sportforum Ede