logo

Gemeentelijke erepenning voor Jan Randewijk

Jan Randewijk heeft op vrijdag 22 april de erepenning van de gemeente Ede ontvangen. Locoburgemeester Peter de Pater reikte deze bijzondere onderscheiding uit in de Van der Knaaphal tijdens de zaalvoetbaltopper ZVV Ede tegen ZVG/Cagemax in de landelijke eerste divisie, die vrijdagavond in de Van der Knaaphal werd gespeeld. Het gemeentebestuur van Ede heeft de heer Randewijk deze gemeentelijke onderscheiding toegekend als blijk van grote waardering en voor zijn inzet op het gebied van sport in de gemeente Ede.

Jan Randewijk is al 45 jaar actief binnen de Edese voetbalwereld. Eind vorige eeuw was hij betrokken bij de oprichting van de stichting Buitensportaccommodaties Edese Verenigingen, die vervolgens is omgedoopt tot Sportservice Ede. Hij was bestuurslid bij verschillende voetbalverenigingen en was één van de initiatiefnemers voor Sportforum Ede, waar hij nog altijd bij betrokken is. Met tomeloze energie en inzet heeft hij een bijzondere bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het sportbeleid in de gemeente Ede. Hij beschikt over een groot netwerk in de Edese samenleving en is een belangrijke inspiratie- en kennisbron voor velen.

BELANGENGEMEENSCHAP EDESE VELDVOETBALVERENIGINGEN
In 1970 is de Belangengemeenschap Edese Veldvoetbalverenigingen (BEV) opgericht. Twaalf veldvoetbalverenigingen in de gemeente zijn hierbij aangesloten. Het doel is om gezamenlijk collectief beleid te formuleren, een aanspreekpunt voor de aangesloten verenigingen en vertegenwoordiging naar de lokale overheid en overige instanties. In 1974 is de heer Randewijk vanuit de vereniging Edesche Boys lid geworden van BEV. Later werd hij bestuurslid. Na 25 jaar heeft hij de voorzittershamer neergelegd, maar adviseur is hij nog steeds.

SPORTSERVICE EDE
De heer Randewijk was een van de oprichters van de Stichting Buitensportaccommodaties Edese Verenigingen (SBEV) eind vorige eeuw. In 1999 werd de nota ‘sportbeleid gemeente Ede’ vastgesteld. Een van de aanbevelingen was het oprichten van één organisatie, waarin een aantal service verlenende en ondersteunende taken voor de sport in Ede werden ondergebracht. En zo werd de SBEV omgedoopt tot stichting Sportservice Ede.

SPORTFORUM EDE
In het najaar 2013 werd mede op initiatief van sportverenigingen een politiek café georganiseerd rondom de verkiezingen van de gemeenteraad. Er bleek behoefte te zijn aan een platform voor sport. Dit platform zou optreden als spreekbuis en de belangen van de verenigingen behartigen richting de politiek en gemeente. Mede op initiatief van de heer Randewijk werd in 2014 Sportforum Ede opgericht en sindsdien is hij voorzitter. Onder zijn leiding is een stevige, intensieve samenwerking opgebouwd met de gemeente Ede en Sportservice Ede. Verder heeft hij zitting in de projectgroep Sportakkoord Ede en is hij initiatiefnemer om de tarieven van de binnen- en buitensportaccommodaties te evalueren.

BESTUURSLID
De heer Randewijk heeft jarenlang bij diverse voetbalverenigingen plaatsgenomen in het bestuur. Dit was bij Edesche Boys, DTS Ede, Blauw Geel ’55 en Sport Vereniging Otterlo. ZVV Ede heeft hij geholpen met het opzetten van de strategie en een vernieuwde sponsorcommissie. Ook stond hij andere verenigingen met raad en daad bij.

[VERRAST]
,,Het was echt een complete verrassing voor mij. Nee, het gegeven dat er wat meer bestuurders dan anders in de Van der Knaaphal aanwezig waren is me echt niet opgevallen. Ik ging er vanuit dat zij het Edese zaalvoetbal net als ik een warm hart toedragen. Met wethouder Peter de Pater ga ik wel vaker naar een sportevenement. Dus ook dat kwartje viel echt niet”, reageerde Jan Randewijk na de uitreiking. Bekend was dat Jan Randewijk een koninklijke onderscheiding liever niet wilde ontvangen. ,,Dat heb ik in kleine kring weleens gezegd en dat is opgepikt. Maar met deze gemeentelijke onderscheiding, erepenning van de gemeente Ede, ben ik heel erg blij. Ook dat het juist bij ZVV Ede in de rust van de gewonnen topper 5-1) tegen ZVG/Cagemax gebeurde. Deze club ligt me, overigens net als vele andere sportclubs, na aan het hart. Ik hoop de Edese sport in zijn algemeenheid nog lang te mogen dienen. De kennis die ik heb vergaard in al die jaren, wil ik graag delen. Dan is het een win-win situatie”, eindigt Randewijk. Hij werd nadat wethouder Peter de Pater de erepenning had overhandigd, uitgebreid door het aanwezige publiek toegezonden. Het gaf maar weer eens weer dat Jan Randewijk inde Edese sportwereld echt een eigen plek heeft veroverd.

Het gemeentebestuur kent de erepenning toe aan inwoners die langdurig grote verdiensten hebben gehad voor de Edese gemeenschap of die zeer bijzondere verdiensten hebben gehad gedurende kortere tijd.

 

Door: Eip Jansen (Ede Stad) | Foto: Theo Beumer