logo

Bestuursakkoord

Kunnen we je helpen?

Heb je een sportgerelateerde vraag en denk je dat wij misschien kunnen helpen? Neem contact op via info@sportforum-ede.nl

Beleid

Bestuursakkoord 2018-2022

We vinden het voorzieningenniveau in de gemeente Ede belangrijk.
Inwoners moeten kunnen sporten en bewegen en van culturele voorzieningen, activiteiten en ons erfgoed kunnen genieten. Ook willen we Ede en de omgeving, met als parel de Veluwe, nog aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten. Daar hoort ook een breed spectrum aan evenementen bij. Naast onze focus op Food en Veluwe, willen we in deze collegeperiode extra aandacht geven aan herinneringstoerisme.

In deze raadsperiode willen we samen met de gemeente Wageningen verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk nieuw bad na 2030. Duurzaam bouwen en exploiteren is voor de coalitie een belangrijke randvoorwaarde. Dat houdt ook in dat de restwarmte wordt benut voor de directe omgeving.

Topsportinventarisatie en talentontwikkeling
We waarderen de topsportverenigingen en topsporters in de gemeente. Ook de high-potentiaal-verenigingen zijn in beeld gebracht door Sportservice Ede. Sportservice Ede faciliteert die verenigingen om onderling zoveel mogelijk van elkaar te leren en voorzieningen van elkaar te gebruiken. Doel is een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van sport- en beweegtalent. Dit kan breedtesport stimuleren, maar de kennis en vaardigheden kunnen ook toegepast worden in het bewegingsonderwijs om zoveel mogelijk kinderen te bereiken.

Sport en bewegen Sporten en bewegen is gezond en leuk voor iedereen.
Sport bevordert ontmoeting en integratie, evenals werk, onderwijs en het spreken van de Nederlandse taal dat doen. Sporten en bewegen in de eigen wijk, buurt of dorp en op school vinden we belangrijk, ook op straat in de openbare ruimte. De behoefte van onze inwoners aan sportvoorzieningen en faciliteiten staat centraal. We kijken ook naar nieuwe vormen van buitensport en bewegen in de openbare ruimte. We vinden het belangrijk dat de locaties ook toegankelijk zijn voor sporters met een beperking. We zien graag de openbare ruimte sportiever en de sportieve ruimte openbaarder. De inzet van buurtsportcoaches past daar goed bij. De kwaliteit van het bewegingsonderwijs op school vinden we belangrijk.

Om onze ambities te realiseren werken we samen met verenigingen en bewonersinitiatieven rond bewegen in de wijk, buurt of dorp, Sportservice Ede en het Sportforum Ede. Voor onderzoeken naar grote voorzieningen trekken we samen op met gemeenten in de regio.

Zwembad en IJsbaan
Regionaal verkennen we vraag en aanbod van zwemwater, mogelijk gecombineerd met een, commercieel geëxploiteerde ijsbaan en/of evenementenhal omdat we verwachten dat voor deze functies schaalgrootte belangrijk is. Het huidige zwembad in Ede voldoet tot 2030.