logo

Duurzaam verbinden door intensief te delen

Meer over ons

Wat wij doen?

Sportforum Ede vertegenwoordigt een groot deel van de georganiseerde sport in de gemeente Ede.

Door samenwerking en goed overleg tussen de verenigingen, behartigen we het overkoepelende belang: Een goed sportbeleid in onze gemeente! Het bestuur overlegt namens alle aangesloten verenigingen met de gemeente. Bijvoorbeeld over sportaccommodaties maar ook over bezuinigingen en subsidies.

De aangesloten sportverenigingen vormen met elkaar het sportpanel. Samen zoeken we naar kansen, tonen we initiatief en laten we weten wat er leeft.

Sportforum zorgt voor de verbinding. Wij staan klaar om het Edese sportleven onder de aandacht te houden.

We-travel-to-you
Beleid

De gemeente Ede besteedt jaarlijks ongeveer € 65 per inwoner aan sport.
Dat doet ze omdat sport, met inzet van vele vrijwilligers, een enorme bijdrage levert aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.

5-thema-1024x775
Sportakkoord Ede

Net als in 155 andere gemeenten zijn wij ook in Ede aan de slag gegaan met een Sportakkoord. Hoe zorgen we dat iedereen in Ede plezier in sport en bewegen kan hebben? Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang.

8506-_e_v_eis
Bestuursakkoord 2018-2022

We vinden het voorzieningenniveau in de gemeente Ede belangrijk.
Inwoners moeten kunnen sporten en bewegen en van culturele voorzieningen, activiteiten en ons erfgoed kunnen genieten. Ook willen we Ede en de omgeving, met als parel de Veluwe, nog aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten.

ZVV-ede-zaalvoetbal-knaaphal
Leden

52 Edese sportverenigingen zijn aangesloten bij Sportforum Ede

Nieuwsbrief ontvangen?

  Sport in Ede 2018-2022

  Onze 10 topambities

  Sport in Ede moet een speerpunt zijn op de politieke agenda.
  Sport als plezierige activiteit met belangrijke intrinsieke waarden;
  Sport draagt maatschappelijk bij in verbinding met zorg, welzijn en jeugdhulp.
  Sport zorgt voor gezondheid en sociale cohesie,
  Sport verbindt en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jeugd en oudere in beweging.

  Vanuit deze basis de Topambities van Sportforum Ede:

  1. Verenigingsdeelname. Ede streeft naar het zwaarder inzetten op ledenaanwas.

  De verenigingsdeelname in Ede is relatief laag 22% ten opzichte van het landelijk percentage van 28%. Aangezien de maatschappelijke waarde van sport wordt bevorderd via de sportverenigingen is de inzet op dit thema van wezenlijk belang. Komende vier jaar werken aan het wegwerken van deze achterstand.

  2. Gezondheidswinst middels sport. Sport en gezondheid koppelen.

  Levert een fitte en vitale bevolking op die mogelijke toekomstige pandemieën kan weerstaan. Sport en bewegen hebben een positief effect op fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van alle inwoners. Sportforum Ede zal initiatieven nemen om binnen sportverenigingen sport, gezondheid en voeding te bevorderen zodat sporters een gezonde leefstijl aannemen.
  De doelstelling daarbij is om zoveel mogelijk Edenaren aan het sporten en bewegen te krijgen.

  3. Overall creëren van een veilig sportklimaat. Sporters dienen zich veilig te voelen voor, tijdens en na het sporten.

  Sport en sociale waarden gaan hand in hand binnen een pedagogisch sportklimaat. Extra aandacht voor het voorkomen en tegengaan van ongewenst gedrag. Iedere sporter moet zich thuis en veilig voelen bij de sportvereniging waar plezier en presteren samen optrekken.

  4. Multifunctioneel en intensief gebruik accommodaties stimuleren. Slimme oplossingen bedenken om accommodaties intensiever te gebruiken.

  Om de bestaande en nieuwe sportaccommodaties intensiever te kunnen gebruiken moeten slimme oplossingen worden bedacht. Een grotere betrokkenheid van aangrenzende buurten en wijken ligt voor de hand via de “sport-en-bewegen- in-de-wijk“ projecten van Sportservice Ede. De geclusterde sportaccommodaties moeten door meerdere doelgroepen gebruikt kunnen worden. Op die manier ontstaan er open sportparken.

  5. Sportverenigingen en regionale functies. Ontwikkelen van regionale trainingscentra.

  Sportverenigingen met ambities om regionale functies op zich te nemen moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

  6. Sport moet voor iedereen betaalbaar en bereikbaar zijn. Onder de aandacht brengen van de ondersteunende mogelijkheden.

  Ouders van (potentiële) sporters en verenigingen zijn vaak niet of onvoldoende op de hoogte van de diverse mogelijkheden. Een brede voorlichtingscampagne zou dit weg moeten nemen.

  7. Betrokken bij gemeentelijk sportbeleid. Sportforum Ede heeft een erkenningsverklaring van de gemeente Ede.

  Het Sportforum Ede tijdig (start met de ontwikkelingsfase) en breed betrekken bij het gemeentelijk sportbeleid waarbij de gemeente Ede de samenwerking tussen de sportverenigingen maximaal stimuleert en verbindt. In de Omgevingswet is afstemming over de toekomstige investeringen van sportvoorzieningen bitter noodzakelijk.

  8. Versterken van sportverenigingen. Verenigingen permanent ondersteunen om professioneler te worden.

  Dit is voorwaarde om te kunnen voldoen aan de vraag naar een sportaanbod dat appelleert aan de wensen en behoefte van (potentiële) leden. Tevens om het hoofd te bieden aan de ontwikkeling van het individuele sporten in de openbare
  ruimten.

  9. Budgettering sport in de gemeentelijke begroting. Het sportbudget op de begroting van 2% is ontoereikend.

  Aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is een slogan van het gemeentebestuur. Bij het recreëren ligt het accent op de openbare ruimte. Sportforum Ede zal zich blijvend inzetten voor een ruimer sportbudget en zal er naar streven dat sportvoorzieningen niet achterblijven om de leefbaarheid binnen onze gemeente op peil te houden.

  10. Evenwicht in huurtarieven sportaccommodaties. Streven naar gelijkheid in de huur van binnen- en buitenaccommodaties.

  Sportforum Ede is voorstander van een vergelijkbare gelijkheid van de huurtarieven van binnensportaccommodaties afgezet tegen buitensportaccommodaties. Sportforum Ede heeft voorstellen gedaan die nog geëffectueerd moet worden.

  Sportforum Ede

  Nieuws

  apr
  25

  Gemeentelijke erepenning voor Jan Randewijk

  Jan Randewijk heeft op vrijdag 22 april de erepenning van de gemeente Ede ontvangen. Locoburgemeester Peter de Pater reikte deze bijzondere onderscheiding uit in de…

  Lees verder
  mrt
  15

  Gemeenteraadsverkiezingen: Sport en bewegen belangrijk voor een gezonde en energieke gemeente Ede

  Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Sport verbroedert niet alleen, het vergroot ook de kwaliteit van…

  Lees verder
  Faq

  Veelgestelde vragen

  Waarom bestaat Sportforum Ede?

  Sportforum Ede vertegenwoordigt een groot deel van de georganiseerde sport in de gemeente Ede.

  Door samenwerking en goed overleg tussen de verenigingen, behartigen we het overkoepelende belang: Een goed sportbeleid in onze gemeente! Het bestuur overlegt namens alle aangesloten verenigingen met de gemeente. Bijvoorbeeld over sportaccommodaties maar ook over bezuinigingen en subsidies.

  De aangesloten sportverenigingen vormen met elkaar het sportpanel. Samen zoeken we naar kansen, tonen we initiatief en laten we weten wat er leeft.

  Sportforum zorgt voor de verbinding. Wij staan klaar om het Edese sportleven onder de aandacht te houden.

  Voor wie is Sportforum Ede er?

  Elke Edese sportvereniging kan zich aansluiten bij Sportforum Ede.